Polis – ett drömyrke med stora utmaningar

Polisyrket är ett yrke med enorm bredd i arbetsuppgifter. Men dagens poliser är för få och många lämnar yrket.
– Just nu pågår Sveriges kanske viktigaste avtalsrörelse som handlar om polisers löner och arbetsvillkor, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Att få hjälpa och stötta människor i svåra situationer är en stark drivkraft för många som vill bli poliser.

– Att vara polis är ett drömyrke för många. Vi måste ta tillvara på det här engagemanget och se till att det finns utvecklings- och karriärvägar som gör att poliser också stannar i yrket, säger Lena Nitz.

Så ska man satsa på polisyrket
För att ligga i fas med brottsutvecklingen – gärna steget före – måste teknikutvecklingen inom Polismyndigheten ligga i framkant. Men för att Polisen ska kunna uppfylla alla sina uppdrag och vara samhällets viktigaste trygghetsbärare behövs inte bara kompetensutveckling och erfarenhet utan också att antalet poliser ökar.

– Det är viktigt att satsa på Polisen eftersom vi nu tappar erfarna poliser på grund av bristande förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Detta sker samtidigt som befolkningsmängden ökar och brottsligheten blivit mer komplex och svårutredd, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Det finns nu också ett ökat stöd och intresse från både allmänheten och från politiska partier i att polisen behöver bättre förutsättningar.

– Att vi har politiker och allmänheten med oss i vårt arbete att vända utvecklingen är viktigt. Nu pågår Sveriges kanske viktigaste avtalsrörelse där Polisförbundet driver frågor om bättre arbetsvillkor och höjda löner. Det krävs för att få fler unga att söka sig till yrket och få fler erfarna poliser att stanna kvar i sitt drömjobb, avslutar Lena Nitz.

Presenteras av:


  • Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar Sveriges poliser
  • De har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna och aktiva och pensionerade poliser
  • Cirka 1 300 personer är förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna

Läs mer här

KTH

Industri De flesta pratar om hur nya teknologier ska leda samhället till ”Industri 4.0”.