Vill lämna ett positivt avtryck

En ambitiös vision ligger till grund för Ronneby kommuns hållbarhetsarbete inom byggsektorn. Målet är att uppnå cirkulära materialflöden och att göra positiva avtryck. I dagarna öppnades dörrarna till Hulta förskola som utvecklats och byggts med utgångspunkt i plattformen Cradle to Cradle®.

Ronneby kommun satsar hårt på hållbar utveckling och strävar efter att göra positiva avtryck och uppnå cirkulära materialflöden. Vid Centrum för forskning och utveckling, Cefur, pågår ett tätt samarbete med Tekniska förvaltningen och andra delar av kommunen som ägnar sig åt byggnation för att framtidens byggnader skall vara hälsosamma, producera sin egen el, bidra till ökad biologisk mångfald och stärka de lokala ekosystemen såväl som hylla social och kulturell mångfald. I början av januari öppnades dörrarna till Hulta förskola som är ett av kommunens flaggskepp och ingår i det kvalitetsprogram som inspirerats av Cradle to Cradle® och andra liknande koncept för hållbara processer. 

Unni Johannesson är projektledare för bygg­andet av Hulta förskola. Förskolan stoltserar med en genomtänkt helhet som bland annat själv producerar en stor del av sin elförbrukning via solceller på taken, återanvänder spillvärme som produceras i köket och till exempel endast inhandlar möbler och lek­saker i hållbara material. På området används heller ingen asfalt utan endast miljövänliga utomhusmaterial och förskolan samar­betar med Sveriges Lantbruksuniversitet som varit delaktiga i planeringen av skogen runt omkring. 

– Vi har arbetat brett och genomgående med hållbarhet i det här projektet och verk­ligen satsat på att skapa en byggnad som skall göra ett positivt avtryck på miljön. Vi har även sett till att utomhusmiljön erbjuder odlings­lådor, kompost och massor av fruktträd och bärbuskar för såväl matlagning som pedagogik för att lära barnen att fortsätta bidra till en hållbar framtid, säger Unni Johannesson. 

Kommunen arbetar brett och ingår även i ett stort Horisont 2020-projekt med syfte att skapa cirkulära modeller för byggsektorn. Projektet heter BAMB - Buildings as Material Banks – och drivs av 15 partners i sju länder. 

Presenteras av:

Ronneby kommun arbetar med ett kvalitets­program som definierar fem generella intentioner för arbetet med hållbar utveckling inom planering och byggande. Dess generella fokusområden är frisk luft, friskt vatten, förbättrad biologisk mångfald, förnyelsebar energi och kulturell mångfald.

Läs mer här

Ellevio

Teknik Ingenjörstunga företag i allmänhet och energiföretag i synnerhet har stora utmaningar med jämställdhet.